Kurs mistrzowski Paolo Pandolfo

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Administratorem powyższych danych osobowych FUNDACJA F.O.R.T.E. „Finansowanie, Organizowanie Realizacji Twórczych i Edukacyjnych”, adres: Al. Ujazdowskie 6, 00-461 Warszawa.