Kurs mistrzowski Paolo Pandolfo | 24-25 czerwca 2019 r.

}

24 czerwca | godz. 10-20

}

25 czerwca | godz. 9-19

wypełnij formularz zgłoszeniowy

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSU

Uwaga: ze względu na pogodę – wszystkie zajęcia Kursu odbędą się w Domu Studenta “Dziekanka” przy Krakowskim Przedmieściu 56, w sali nr 1, w podziemiach. Należy zgłosić się do Recepcji (tel. 22 826 51 94), gdzie obsługa pokieruje do właściwej sali.

Opłaty za udział w dwudniowym Kursie wynoszą:
a) zajęcia indywidualne – 250 zł;
b) zajęcia zespołowe (minimum dwie osoby) – 100 zł od członka zespołu;
c) uczestnictwo bierne – 100 zł.

Opłaty za udział w Kursie w pojedynczy dzień wynoszą:
a) zajęcia indywidualne – 150 zł;
b) zajęcia zespołowe (min. 2 osoby) – 60 zł od członka zespołu.
c) uczestnictwo bierne – 60 zł.

W ramach opłaty uczestnik czynny otrzymuje możliwość:
a) udziału czynnego w dwóch indywidualnych (lub zespołowych) lekcjach pod kierunkiem Paolo Pandolfo;
b) udziału w wykładzie i warsztacie Burkharda Dammanna;
c) wstępu na koncert 23.06;
d) udziału biernego we wszystkich zajęciach z udziałem pozostałych Uczestników;
e) bycia wybranym do występu podczas audycji finałowej (w przypadku decyzji o jej odbywaniu się);
f) otrzymania dyplomu uczestnika.

a uczestnik bierny otrzymuje możliwość udziału biernego we wszystkich zajęciach Kursu.

Opłaty należy uiścić przelewem na nr konta 83 1240 1037 1111 0010 1849 6667 w Banku PEKAO S.A. (do 15 czerwca 2019 r.).

Zapoznaj się z regulaminem kursu mistrzowskiego Paolo Pandolfo.